eproje  mimarlık

Takvim

Hakkımda

 

Ekrem BEYAZBENLİ
mimar

   ekrem@beyazbenli.com
   ekrem.beyazbenli@gmail.com  


   Eğitim  :


    1
986-1990        Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü
   
                          Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enst. Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans

     
  Sertifikalar   :


     Proje yönetim eğitimi

     Bütçe oluşumu ve kontrolleri semineri

     Sürekli Mesleki Gelişim eğitimleri

     İş güvenliği ve sağlığı

     Bilirkişilik eğitimi

   Meslek Örgütü Yöneticiliği

  2000-2006      Mimarlar Odası Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği